Hvidovre kommune har mod til MOT

.foto-hvidovre

Hvidovre avis: Eleverne får mod til at vise omsorg

MOT på Gungehusskolen, Risbjergskolen, Avedøre Skole og Holmegårdsskolen

Sidste skoleår indgik Gungehusskolen et samarbejde med MOT-Danmark. Dette skoleår koblede yderligere tre af kommunens skole sig på, hvilket betyder, at Gungehusskolen, Avedøreskole, Holmegårdsskolen og Risbjergskolen nu er “MOT-skoler”.

MOT, som er norsk og betyder MOD, er en holdningsskabende organisation, som på baggrund af initiativ fra OL-skøjteløberne Atle Vårvik og Johann Olav Koss, blev grundlagt i Norge i 1997, og er nu udbredt til en lang række lande verden over.

MOT-programmet henvender sig til de unge fra 7.-9. klasse. Baggrunden for at indføre MOT på de fire skoler, var ønsket om øget trivsel og tryghed hos skolernes ældste elever – en aldersgruppe, der er præget af mange tanker om sig selv, det sociale liv og livet generelt.

MOT arbejder med de unge med mål om at bidrage til robuste og trygge ungdomsmiljøer, hvor de tre grundprincipper i programmet er;

Mod til at sige nej

Mod til at vise omsorg

Mod til at leve

I løbet af 7.-9. klasse guides eleverne gennem i alt 12 moduler, der er udarbejdet af MOT under ledelse af MOT-coaches, som er lærere eller pædagoger som har gennemført et tre-dages kursus, og på den baggrund certificeres. Skolerne har typisk 2-3 coaches.

MOT er baseret på øvelser, gode fortællinger, dialog og rollespil for at gøre de unge bevidste om værdien i at træffe egne valg, tage vare på hinanden og vise mod. Der arbejdes bl.a. med temaer som vis MOD, at føle sig værdifuld, drømme, forbilleder, tryghed, værdighed og fremtiden, hvor det sidste tema læner sig op ad deres forestående exit fra folkeskolen med fokus på ønsker for deres fremtid, hvor programmet er sikret en progression ift. De temaer der tages op på hver årgang. Et besøg har en god variation mellem det at tale omtemaerne, og herefter “åbne dem for eleverne”, ved at lave aktiviteter,d er fanger eleverne i de følelser og udfordringer, som temaerne ofte er i berøringsflade med, når det kommer til de unge.

Sideløbende med møderne udvælges der fra 8. årgang to elever, der “uddannes” til at være “Ung MOTivator”, som skal være forbilleder for de kommende 7. klasser og være med til at holde gejsten oppe omkring MOT. De spiller en stor rolle ift. MOT’s filosofi, der knytter sig til “ung-til-ung-formidling”.

Derudover har MOT tilknyttet en række kendte personer, f.eks. sportsudøvere, der er ambassadører for MOT. Disse ambassadører deltager i forskellige arrangementer, som eleverne på 7.-9. årgang bliver inviteret til.

I MOT forekommer der flere arrangementer og mærkedage, som skolerne selv varetager. Eksempelvis “Mod-til-at glæde”-dagen, hvor hele udskolingen går sammen om, at glæde andre i nærmiljøet. Det kunne være at pakke poser i Føtex, komme med kage og tid til en snak på plejehjemmet, eller at lege med børnene i den nærliggende børnehave. – Alt er muligt!

Eleverne udtaler om MOT:

– Jeg ved bare, at jeg lærer noget om mig selv og andre, når vi har MOT…

– Man bliver pludselig opmærksom på nogle nye sider af ens klassekammerater, som man egentlig troede man kendte…det gjorde man så bare ikke helt alligevel…

– Dejligt at lave noget anderledes, som er lige så vigtigt som fagene i skolen – og måske endda også vigtigere…

– Det har været grænseoverskridende på den fede måde…

– Jeg vil blive bedre til at fylde “flybenzin” på ved f.eks. at spørge om han/hun vil med i Føtex…

MOT coach udtaler om arbejdet med MOT:

– I MOT er eleverne “på”. Det er en helt særlig kultur, med rigtig meget rummelighed, men også med ansvar – man skal være “med”. Hvis man siger nej eller skrid, siger man det også til fællesskabet og så kan man ikke deltage. Men det har jeg nu endnu ikke oplevet. Alle vil jo dybest gerne være en del af fællesskabet og have at alle skal have det godt, uanset hvor smarte de måtte spille omkring det.

Det er ikke mig der deler ud af erkendelser, erfaringer og pointer. Det er dem selv der får lov at erkende, erfare og nå frem til pointer. Og når det virker, så har det en kraftfuld effekt.

I tirsdags oplevede jeg at have alle elevers opmærksomhed i 30 minutter. Man kunne høre en knappenål falde til jorden, flere græd, folk var ærlige og delte med hinanden. Det var da vi talte om tryghed og grænser i klassen. Det var virkelig et stort øjeblik…

Udskolingslærer med elever, som har MOT udtaler:

– Det er fedt at se eleverne “learning by doing”. Der er hele tiden gang i noget, de aktivieres konstant og skal selv finde frem til pointerne. Det er nogle meget vigtige ting de kommer frem til og får talt om. Det var både inspirerende og motiverende for mig som deres lærer at være en del af. Det fik mig til at tænke over nogle ting…

Interesserede kan læse mere om på MOT-Danmark og MOT-programmet på https://motdanmark.dk og https://motdanmark.dk/mots-teoretiske-grundlag/