Så er der gang i Ung MOTivator igen!!

UM online med censur

Efter mange opfordringer til at afholde en online Ung MOTivatoruddannelse, har vi nu afviklet første del, hvor unge fra hele 14 skoler var deltagende.

Dagen bød på oplæg fra vores tidligere UM’er og nuværende medlem af Projektgruppen, Eva, der kyndigt gennemgik de forventninger og opgaver der ligger til de nye UM’ere i fremtiden, samtidig med at UM’ernes kommende opgaver blev gennemgået.

På trods af den, bogstaveligt talt, noget firkantede afvikling af uddannelsen, var der brede smil, stort engagement og masser af mod fra alle de fremmødte – vi er allerede sikre på, at der nu bliver sendt et nyt og fantastisk UM-hold afsted!

De nye UM’ere skal nu ned og afprøve deres færdigheder i 6.klasserne, og afvikle et kort MOT-modul – en opgave som alle deltagerne glædede sig meget til at skulle afvikle! Samtidig skal de i juni afvikle endnu et modul på 2,5 time for 6.klasserne, så vi sørger for, at de også når at blive sendt afsted på sommerferie med en god portion mod.

Anden del af den online uddannelse afvikles onsdag d.2. juni, hvorefter de nye Unge MOTivatorer vil være færdiguddannede.