MOT Danmarks historie

Initiativtaker til MOT Danmark er Elo Andersen. I 2013 deltok han på en ledersamling i regi av Reitangruppen, hvor Marte Snorroeggen Wivestad holdt et MOT-foredrag. Det inspirerte Elo til å starte MOT i Danmark.

8. november 2013 ble MOT Danmark stiftet. Daglig leder ble Mark Vogel og leder for kjerneaktiviteten ble Stina Grøn. Foruten Elo ble også Anne-Mette Ravn viktig i styret. Anne-Mette ble i 2016 styreleder for MOT Danmark.

Med Mark og Stina som operative toppledere ble det raskt oppnådd meget gode resultater, både på vekst og effekt.