MOT-kampanje i juli

Samarbeidspartnernes økonomiske bidrag gjør at flere skoler kan tilby MOT-programmer til ungdommene sine. I tillegg er samarbeidspartnerne viktige medspillere. Mange av de er med på å fronte merkevaren MOT, deltar i aktiviteter og bruker MOT i sin egen kulturbygging. MOT gir mot tilbake, og sammen sprer vi mer mot til de rundt oss - og spesielt til ungdom!

Boks 1

litt tekst

Klikk her

Boks 2

Enda en kort tekst

Klikk her også