Barneskolen og barnehagen som samfunnsbygger

MOT-programmet Barneskolen og barnehagen som samfunnsbygger er etablert for å styrke felles forståelse i lokalsamfunnet for hvor viktig voksnes engasjement og væremåte overfor barn er. Når barn har livskvalitet, livsglede, meningsfylte aktiviteter, gode opplevelser, fellesskap, nettverk og sosial støtte vil lokalsamfunnet fremstå som en beskytter og forebygger av samfunnsproblemer. Voksne kan som ansvarlige kulturbyggere bidra til verdiskapende mestrings- og inkluderingsplattformer i lokalsamfunn. Som gode rollemodeller kan man som voksenpersoner endre liv.

Mål: Fellesforstått ansvarlighet for å utvikle barns robusthet og livsmestring.

Utenforskap kan få store konsekvenser for samfunnet og verden. MOT ønsker å forsterke en felles forståelse og verdiplattform blant voksne som er tett på barn.

Forutsetning for oppstart Barneskolen og barnehagen som samfunnsbygger:

  • Avtalen knyttes til nærmiljøet rundt en ungdomsskole
  • MOT-programmet Robust ungdom 12–16 på den aktuelle ungdomsskolen
  • MOT-programmet Skolen som samfunnsbygger på den aktuelle ungdomsskolen
  • Må representere min. 60 % av barneskolebarna i lokalsamfunnet
  • Må representere min. 60 % av barnehagebarna i lokalsamfunnet
  • Leverandøravtale (forpliktelse). Felles avtale mellom MOT og barneskolene og barnehagene (signeres av hver enkelt leder i barnehage og barneskole + ansvarlig i kommune/rektor på ungdomsskolen)

Rammestruktur

  1. MOT som verdileverandør til leder og personale
  2. MOT som verdileverandør til leder og personale
  3. MOT-filosofien til barns foreldre og ansvarlige voksne på barns fritidsarenaer