Robuste Unge 12-16

MOT-programmet Robuste Unge 12-16 er udviklet kontinuerligt siden 1994 og bruges af grundskoler, 10. klasser og efterskoler.

Mål:

At styrke den unges robusthed og styrke klassemiljøet samt skolekulturen, så alle bliver inkluderet.

Engagerede MOT-coaches gennemfører hvert år flere gennemarbejdede MOT-moduler, som kendetegnes ved involvering, gensidig tillid og energi. De unge er medspillere og medansvarlige for modulernes outcome. MOT-coachene formidler enkle livsværdier og  skaber sammen med de unge et rum, hvor alle kan vise mod og være den, de er. MOT-coachene bliver uddannet gennem MOT og er eksperter i at nå ind til de unge.

Strukturerede manuskripter i kombination med aktivitet, refleksion, historier, øvelser og action skaber en ganske "magisk" atmosfære, hvor der opstår inspirerende oplevelser som igen bidrager til at de unge styrker ejerskabet til MOT's værdier:

Mod til at leve.

Mod til at vise omsorg.

Mod til at sige nej.

 

Rammestrukturen for MOT på skolen

 1. Ledelsen ønsker MOT på sin skole og udpeger en MOT-leder der deltager på ledelsesdelen på MOT-uddannelsen.
 2. MOT-koordinator har ejerskab, arbejder på forkant og har et udpræget mulighedsfokus. MOT-koordinator kan være en del af en dobbeltrolle som MOT-leder eller MOT-coach. MOT-koordinator deltager på MOT-uddannelsen.
 3. Fremragende MOT-coaches, der møder de unge med positive forventninger og bliver rollemodeller MOT-coaches deltager på hele MOT-uddannelsen.
 4. *Grundprogrammet: 12 MOT-moduler à150 min. gennemføres i henholdsvis 7., 8. og 9. klasse. 6 moduler i 7. klasse, 3 moduler i 8. klasse og 3 moduler i 9. klasse.
 5. *Specialklasser - 9 moduler à 30-40 min. 
 6. *10. klasse og efterskoler - 6 moduler à 90-150 min. + 2 tilvalgsmoduler.
 7. Forstærkningsaktiviteter implementeres henover tid: Værdistart, *Ung MOTivator, MOT til at glæde-dagen, Drømmeperioden og MOT-Festival - samt MOT Danmarks instagram.
 8. *Ung MOTivator, ca. 5 % af de unge fra 8. klasse gennemfører Ung MOTivator-uddannelsen og starter Ung MOTivator-programmet i 6. klasse.
 9. 9. klasses Ung MOTivatorer gennemfører Ung MOTivator-programmet for 5. klasse.
 10. MOT-oplæg for skolens medarbejdere gennemføres af MOT Danmark eller egne MOT-coaches (40-60 min.)
 11. MOT-undersøgelsen gennemføres årligt.
 12. MOT Danmark afholder 1 årligt evalueringsmøde med MOT-teamet på skolen - men vi er her hele året rundt til at hjælpe og vejlede.
 13. MOT-leder, MOT-koordinator og MOT-coaches deltager på ILD - MOT's Ildsjælesamling årligt.
 14. Et årligt netværksmøde blandt skoleren i hvert skoleområde tilbydes og anbefales.

*Grundprogrammet

De 12 MOT-moduler er på 150 minutter. Temaerne er alderssvarende og hvert modul bygger videre på det foregående, så kontinuiteten er intakt.

7. klasse

1. Vis MOT
2. Forventninger
3. Fokus
4. Kommunikation
5. Robusthed
6. Værdifuld

8. klasse

7. Valg
8. Drømme
9. Forbilleder

9. klasse

10. Tryghed
11. Værdighed
12. Fremtid

*Specialklasser

De 9 MOT-moduler er på 30-40 minutter. Temaerne er alderssvarende og hvert modul bygger videre på det foregående, så kontinuiteten er intakt.

Specialklasser

1. Vis MOT
2. Forventninger
3. Fokus del 1
4. Fokus del 2
5. Fokus del 3
6. Kommunikation

7. Robusthed

8. Valg

9. Tryghed og fremtid

*Efterskoler og 10. klasse

De 6+8 MOT-moduler er på 90-150 minutter. Temaerne er alderssvarende og hvert modul bygger videre på det foregående, så kontinuiteten er intakt.

Efterskoler og 10. klasse

1. Vis MOT
2. Fokus og Fællesskab
3. Respekt
4. Modige Forbilleder
5.Robusthed
6. Fremtid

8. Valg

9.Drømme