Robust ungdom 12–16

MOT-programmet Robust ungdom 12-16 er utviklet kontinuerlig siden 1994 og brukes av ungdomsskoler.

Mål: Styrke den enkeltes ungdoms robusthet og klassemiljø og skolekultur der alle blir inkludert.

Fremragende MOT-coacher gjennomfører hvert år flere engasjerende MOT-økter som kjennetegnes ved involvering, tillit og energi. Ungdommene selv er sentrale og delaktige. MOT-coachene formidler enkle livsverdier og de gir rom for alle ungdommer. MOT-coachene er eksperter i å nå inn til ungdom.

Strukturerte manus i kombinasjon med aktivitet, refleksjoner, historier, øvelser og action skaper magisk atmosfære og inspirerende opplevelser som igjen bidrar til at ungdom styrker eierskap til verdiene MOT til å leve, MOT til å bry seg og MOT til å si nei – som igjen gjør de bedre på å bygge seg selv og andre.

Rammestruktur

 1. Rektor ønsker MOT på sin skole
 2. MOT-koordinator har eierskap og passion, og er ungdommelig, mulighetsfokusert, oppriktig (P-UMO)
 3. Fremragende MOT-coacher
 4. MOTs grunnutdanning for MOT-coacher og MOT-koordinator
 5. MOTs verdibaserte lederutvikling for rektor og evt. andre skoleledere
 6. *12 MOT-økter á 120/150 min.
 7. Forsterkningsdagene: Verdistarten, MOT til å glede-dagen, Drømmedagen og Begeistringsslutten
 8. Ung MOTivator, ca. 5 % av ungdommene på 9.trinn, inkl. utdanning
 9. Ung MOTivator gjennomfører MOT-økter til 6. og 7. klasse. Medarrangør forsterkningsdager
 10. Kickstart første skoledag: inspirasjonstale, oppvarming, lærerinfo
 11. MOT-informasjon til foresatte (40 min.)
 12. MOT Forever
 13. MOT-undersøkelsen
 14. Andre suksessaktiviteter (sterkt anbefalt)
 15. Kompetanse- og energipåfyll til rektor og evt. andre skoleledere, MOT-koordinator og MOT-coach, bl.a. nasjonal Ildsjelsamling og lokalt refleksjons- og statusmøte

12 MOT-øktene

De 12 MOT-øktene er på 120/150 minutter og deles inn i følgende tema:

8. klasse

1. Vis MOT
2. Forventninger
3. Fokus
4. Dialog
5. Egenstyrke
6. Verdifull

9. klasse

7. Valg
8. Drømmer
9. Forbilder

10. klasse

10. Trygghet
11. Verdibevissthet
12. Fremtid