Robuste Unge 16-26

MOT-programmet Robust Unge 16-25 er kontinuerligt udviklet siden 1999 og bruges på ungdomsuddannelser.

Mål:

At styrke den enkeltes ungdomsrobusthed og styrke klassemiljøet og skolekulturen, så alle bliver inkluderet.

Engagerede MOT-coaches gennemfører hvert år flere gennemarbejdede MOT-moduler, som kendetegnes ved involvering, gensidig tillid og energi. De unge er medspillere og medansvarlige for modulernes outcome. MOT-coachene formidler enkle livsværdier og  skaber sammen med de unge et rum, hvor alle kan vise mod og være den, de er. MOT-coachene bliver uddannet gennem MOT og er eksperter i at nå ind til de unge.

Unge fra Ung MOTitavor 2018

Strukturerede manuskripter i kombination med aktivitet, refleksion, historier, øvelser og action skaber en ganske "magisk" atmosfære, hvor der opstår inspirerende oplevelser som igen bidrager til at de unge styrker ejerskabet til MOT's værdier:

Mod til at leve.

Mod til at vise omsorg.

Mod til at sige nej.

 

Rammestrukturen for MOT på skolen

  1. Ledelsen ønsker MOT på sin skole og udpeger en MOT-leder der deltager på ledelsesdelen på MOT-uddannelsen.
  2. MOT-koordinator har ejerskab, arbejder på forkant og har et udpræget mulighedsfokus. MOT-koordinator kan være en del af en dobbeltrolle som MOT-leder eller MOT-coach. MOT-koordinator deltager på MOT-uddannelsen.
  3. Fremragende MOT-coaches, der møder de unge med positive forventninger og bliver rollemodeller MOT-coaches deltager på hele MOT-uddannelsen.
  4. *Ungdomsuddannelsesprogrammet: 12 MOT-moduler à 90 min. gennemføres henover 3 år.
  5. Forstærkningsaktiviteter implementeres henover tid: Værdistart, *MOT Kulturbyggere, MOT til at glæde-dagen, Drømmeperioden og MOT-Festival - samt MOT Danmarks instagram.
  6. *MOT Kulturbyggere, ca. 5 % af de unge fra år 2, kommer på et dagskursus i MOT Danmark, hvor de bliver bevidste om deres roller i skolekulturen og uddannet i at blive initiativtagere og medspillere i forbindelse med de øvrige forstærkningsaktiviteter.
  7. MOT-oplæg for skolens medarbejdere gennemføres af MOT Danmark eller egne MOT-coaches (40-60 min.)
  8. MOT-undersøgelsen gennemføres årligt.
  9. MOT Danmark afholder 1 årligt evalueringsmøde med MOT-teamet på skolen - men vi er her hele året rundt til at hjælpe og vejlede.
  10. MOT-leder, MOT-koordinator og MOT-coaches deltager på ILD - MOT's Ildsjælesamling årligt.

*Ungdomsuddannelsesprogrammet

De 12 MOT-moduler er på 90 minutter. Temaerne er alderssvarende og hvert modul bygger videre på det foregående, så kontinuiteten er intakt.

1. år

1. Indsigt
2. Klassekultur
3. Robusthed
4. Kommunikation
5. Værdier
6. Beundring
7. Selvrespekt

2. år

8. Livskvalitet
9. Respekt

3. år

10. Bevidsthed
11. Del mod
12. Courage Forever