Atle Vårvik

Rolle
Grundlægger

Atle Vårvik havde ideen til MOT. Atle er social entreprenør. Han er MOTs skaber og ophavsmand. Atle har ledet MOT siden starten. Han har siden 1994 udviklet en løsning, en organisering og et levedygtigt system, som styrker menneskers livskvalitet og forebygger sociale samfundsproblemer. Siden 1977 har han lavet research på, hvorfor kriminalitet og hvorfor nogle mennesker ødelægger deres eget liv, andres liv og samfundet. Atle er tidligere topidrætsudøver. Han har siden 1979 erfaret og observeret,hvor stor betydning rollemodeller har for unge mennesker.

I 2014 fikk Atle en av Norges største lederskaps- og verdipriser for sitt arbeid med MOT – gitt av Reitangruppen med følgende begrunnelse:

Atle Vårvik brenner for varmere og tryggere samfunn. Han har satt livet til ungdom i sentrum, og bygd MOTs filosofi på tre verdier: MOT til å leve, MOT til å bry seg og MOT til å si nei. Som leder for MOT har Atle bidratt til å inspirere, bevisstgjøre og styrke ungdommens mot. Robust ungdom med mot er samfunnsnyttig. Atle utvikler lokale ildsjeler og ambassadører som hærførere til å bygge merkevaren. Han har involvert kjente rollemodeller fra toppidrett, kunst og kultur for å oppnå resultater. MOT, som merke, skal minne ungdom på at de kan tenke seg robuste og tørre å bry seg om seg selv og andre.

Atle Vårvik driver fremragende verdibasert ledelse og arbeid, både nasjonalt og internasjonalt. Han beviser med MOT viktigheten av å bygge sterke konsepter. Atle har evnet å bygge et konsept som gir folk noe å tro på. Som leder er han en kulturarkitekt med unik formidlerevne, god filosofi og teft.

Atle er dyktig til å utvikle mennesker slik at de tar gode valg i livet, og en rollemodell til inspirasjon og personlig ansvar. Han har i mange år vist vilje og kraft til gjennomføring, noe som har utløst engasjement og motvirket likegyldighet langt utenfor Norges grenser. Atle er en sterk identitetsbygger, kulturbygger, regissør og strateg. Han er også kremmeren som har skaffet inntekter og holdt kostnadene nede. Vårvik utøver effektiv ledelse basert på verdier, og hans organisasjon skaper målbare resultater.