Elo Andersen

Initiativtager til MOT Danmark er Elo Andersen, som er CEO i YX Danmark og Uno X Smøreolie. I 2013 deltog han på en ledersamling i Reitangruppen, hvor Marte Snorroeggen Wivestad holdt et MOT-foredrag. Det inspirerede Elo til at starte MOT i Danmark.

Elo fik kolleger og Hartmanns med på ideen, og de gik i gang med en grundig rekrutteringsproces, der endte ud i MOT Danmark.