Om MOT

MOT styrker unges robusthed, livsmestring, mentale sundhed, bevidsthed og mod. MOT skaber trygge klassemiljøer, der inkluderer alle.

MOT forhindrer eksklusion, mobning, vold, alkohol- og stofmisbrug, kriminalitet og psykiske problemer som angst og depression.

Dette gøres gennem MOT-konceptet, som er et "træningsforløb" i mod og robusthed med enkle livsværdier og skræddersyede MOT-programmer, som bruges af skoler og kommuner.

Initiativet til at starte MOT blev taget i 1994 af de to olympiske speedskatere, Atle Vårvik og Johann Olav Koss.

Deres motivation var at forhindre sociale problemer ved at implementere værdier og holdninger, der ville få unge til at vise mere omsorg for sig selv og andre, ved at træffe bevidste valg. De ønskede at øge livskvaliteten, selvværdet og modet til at træffe egne valg hos unge. De ville lære dem, at stå op for egne værdier og være der for dem, der var udenfor fællesskabet.

De ønskede at bruge top-idrætsudøvere, som et værktøj til at styrke et tryggere ungdomsmiljø og fællesskab. Dette var begyndelsen til MOT-konceptet.

I dag bruges MOT's livsmestringskoncept af skoler og kommuner på fire kontinenter.

MOT Konceptet

MOT's livsmestringskoncept består af tre simple livsværdier, som når helt ind til de unges bevidsthed. Derudover bygger MOT på 4  principper, der motiverer til handling. Det er MOD, der forbinder værdierne og principperne til et helhedskoncept, der taler til alle.

"Mod er menneskets vigtigste egenskab, da det er modet, der udvikler alle andre egenskaber" Aristoteles

MOT består af programmer til skoler og kommuner, som varetages af uddannede og entusiastiske MOT-coaches, der når ind til de unge.

MOT's programmer "Robuste Unge 12-16" og "Robuste Unge 16-25" er for grundskolen, specialskoler, efterskoler og ungdomsuddannelser.

Siden 1994, har MOT udviklet et koncept, der forebygger eksklusion, kriminalitet og sociale problemer i samfundet.

Dét, der gør MOT unikt er, at unge bruger MOT på deres egen måde. MOT's erfaring er at de unge finder egne og fælles udviklingsområder, som de går til med ansvar og mod, når de får muligheden, den rette vejledning og de rette værktøjer.

Vision

Varmere og tryggere samfund

Unge fra Ung MOTitavor 2018

MOT arbejder proaktivt for at styrke unges robusthed, mod og livsmestring. MOT bygger selvbevidste unge, der forstår at håndtere udfordringer og dilemmaer i livet. MOT har en positiv tilgang og fokus på muligheder og det hele menneske.

Kernen af MOT-konceptet er MOT- programmerne. MOT-modulerne i klasseværelserne genkendes ved en god atmosfære med energi, nærvær og involvering af ALLE – uden løftede pegefingre og forudindtagethed.

MOT tager de unge seriøst og har positive forventninger til de unge, som de vokser og bliver robuste af. Positive tilbagemeldinger til de unge, opbygger deres selvtillid og selvværd, så de konstruktivt kan møde de negative tilbagemeldinger, som også er en del af livet.

Kommunikationen er nærværende og de unge er i centrum og deltagende. Der skabes hurtigt forbindelse mellem MOT's værdier og de unges bevidsthed, som munder ud i modige handlinger.

Værdier

Mod til at leve

Mod til at vise omsorg

Mod til at sige nej

MOT bruger aktiviteter, øvelser, fortællinger, ung-til-ung og konkrete værktøjer i sin formidling. MOT-modulerne består af både refleksion og aktivitet. MOT-modulerne inspirerer de unge og styrker deres tryghed, så de bliver robuste i at lede sig selv og dermed ansvarlige kulturbyggere.

Siden 1997, har MOT forstærket de unge på en inspirerende, unik og anderledes måde ved at arbejde proaktivt og præventivt.

MOT inspirerer mere end tvinger til ændring i adfærd. MOT er et brand, som de unge har stort ejerskab af, og et brand baseret på værdier, erfaringer, tillid, ansvarlige rollemodeller og mod.

Mission

Udvikle robuste unge, der inkluderer alle!

Resultater

Evaluering viser at MOT bidrager til at øge trivsel og livsmestring blandt de unge. Der er færre mobbesager, stærkere fællesskabsfølelser, øget robusthed og mindre alkohol- og stofmisbrug på MOT skoler. Derudover viser målinger at fraværet mindskes og fagligheden styrkes.

Se resultater