Om MOT

MOT styrker unges robusthed, livsmestring, mentale sundhed, bevidsthed og mod. MOT skaber trygge klasse miljøer der inkluderer alle.

MOT forhindrer eksklusion, mobning, vold, alkohol- og stofmisbrug, kriminalitet og psykiske problemer.

Dette gøres gennem MOT-konceptet med enkle livsværdier og skræddersyede MOT-programmer, som bruges af skoler og kommuner.

Initiativet til at starte MOT blev taget i 1994 af de to olympiske speedskatere, Atle Vårvik og Johann Olav Koss.

Deres motivation var at forhindre sociale problemer ved at implementere værdier og holdninger, der ville få unge til at vise mere omsorg for sig selv og andre ved at træffe bevidste valg. De ønskede at øge livskvaliteten hos unge, selvværdet og modet til at træffe egne valg, stå op for deres værdier og for de der havde brug for det. De ønskede at bruge top idrætsudøvere som et instrument til at styrke et tryggere miljø og fællesskab. Dette var begyndelsen til MOT konceptet. I dag bruges MOT's livsmestrings koncept af skoler og kommuner på fire kontinenter.

MOT Konceptet

MOT's livsmestrings koncept består af tre simple livsværdier som når helt ind til de unges sind og bevidsthed, fem skræddersyede programmer til skoler og kommuner, og entusiastiske MOT coaches som når ind til de unge.

Siden 1994, har MOT udviklet et koncept der forebygger eksklusion, kriminalitet og sociale problemer i samfundet.

Det der gør MOT unikt er at unge bruger MOT på deres egen måde. MOT's erfaring er at unge ønsker at være selvudviklede når de får muligheden, den rette guide og de rette værktøjer.

Vision

Varmere og tryggere samfund

MOT arbejder proaktivt for at mindske problemer og udfordringer for de unge. MOT bygger selvbevidste unge, der forstår at håndtere deres problemer og dilemmaer i livet. MOT har en positiv tilgang og fokus på løsningen fremfor problemet.

Kernen af  MOT konceptet er MOT programmerne. MOT modulerne i klasseværelserne er genkendelige ved en god atmosfære med nærhed, energi og involvering af ALLE – uden løftede pegefingre og forudindtagethed. MOT tager de unge seriøst og giver positive erfaringer til de unge. Kommunikationen er nærværende og de unge er i centrum og deltagende. En god forbindelse skabes mellem MOT's værdier og de unges bevidsthed.

Værdier

Mod til at leve

Mod til at vise omsorg

Mod til at sige nej

MOT bruger aktiviteter, øvelser, historier, billedsprog og konkrete værktøjer i sin formidling. MOT-modulerne består af både refleksion og aktivitet. MOT-modulerne inspirerer de unge og styrker deres tryghed, så de bliver robuste i at lede sig selv og ansvarlige kulturbyggere.

Siden 1997, har MOT uafbrudt forstærket de unge på en inspirerende, unik og anderledes måde og tilgang ved at arbejde proaktivt og præventivt.

MOT inspirerer mere end tvinger til ændring i adfærd. MOT er et brand som de unge har stort ejerskab af, og et brand baseret på værdier, erfaringer, tillid, ansvarlige rollemodeller og mod. MOT er et brand – med ET koncept, TRE værdier og FIRE programmer.

Mission

Udvikle robuste unge, der inkluderer alle

Resultater

Evaluering viser at MOT bidrager til at øge trivslen og livsmestringen blandt de unge. Der er færre antal mobbesager, bedre fællesskabsfølelser, øget robusthed og mindre alkohol- og stofmisbrug på MOT skoler.

Se resultater