Resultater

Evaluering viser at MOT bidrager til at øge trivslen og livsmestringen blandt de unge. Der er færre antal mobbesager, bedre fællesskabsfølelser, øget robusthed og mindre alkohol- og stofmisbrug på MOT skoler.

MOT reduserer hyppig mobbing

soylediagram

MOT forebygger ekskludering. Undersøkelser viser at hyppig mobbing på MOT-skoler er skjer ca. halvparten så ofte enn hos andre skoler.

MOT øker livskvalitet

graf

Undersøkelser viser at ungdom får styrket selvfølelse og mental helse på MOT-skoler, mens den reduseres på andre skoler. Illustrasjonen reflekterer ungdoms svar på påstanden: «Alt i alt føler jeg meg som en bra person».

MOT styrker bevissthet og mot

MOT forebygger rusmisbruk. The FET Institute, University of Cape Town har evaluert «The MOT life skills programme« for MOT Sør-Afrika to ganger iløpet av en seksårsperiode. Resultatene viser at narkotikamisbruk hos ungdommene nesten er halvert.

Sirkel med teksten "-50%"