Resultater

Evaluering viser at MOT bidrager til at øge trivslen og livsmestringen blandt de unge. Der er færre antal mobbesager, bedre fællesskabsfølelser, øget robusthed og mindre alkohol- og stofmisbrug på MOT skoler.

MOT reducerer hyppig mobning

soylediagram

MOT forebygger ekskludering. Undersøgelser viser at hyppig mobning på MOT-skoler opstår ca. halvt så ofte, som på andre skoler.

MOT øger livskvalitet

graf

Undersøgelser viser at unge får styrket selvfølelsen og deres mentale sundhed på MOT-skoler, mens den reduceres på andre skoler. Illustrationen reflekterer unges svar på påstanden: «Alt i alt føler jeg mig som en god person».

MOT styrker bevidsthed og mod

MOT forebygger rusmiddelmisbrug. The FET Institute, University of Cape Town har evalueret «The MOT life skills programme« for MOT Sydafrika to gange i løbet af en 6 års periode. Resultaterne viser at narkotikamisbrug hos unge næsten er halveret.

Sirkel med teksten "-50%"