Tidslinje

1994

MOT's oprindelige grundlægger, Atle Vårvik, får ideen til MOT. Sammen med Johann Olav Koss, tager han initiativet til det projekt der er MOT i dag.

En lang række norske top atleter er passionerede og hjælper til med at styrke unges bevidsthed, og siger ja til at deltage i initiativet. Det starter med en kalender med citater fra top atleter til de unge. "Træf bevidste valg" og "Vis omsorg for hinanden" er den gennemgående tråd.

45 000 kalendere bliver trykt og distribueret gratis, ét pr klasseværelse i hver eneste udskolingsklasse i Norge.

Atle besøger de første mellemtrins klasser og tester hvad der idag er blevet til MOT programmet.

Atle afholder det første foredrag, om hvad der idag er MOT, for det Olympiske Akademi i Lillehammer.

1995

Atle udvikler dele af MOT filosofien og MOTs læringsmæssige tilgang og metodik.

En række grundskoler bliver besøgt og de første test af programmet på de unge bliver udført.

1996

MOT logoet bliver designet.

MOT's tre værdier bliver defineret: Mod til at vise omsorg, Mod til at leve, Mod til at sige nej.

Strategisk beslutning: MOT skal være cool for de unge.

1997

MOT bliver grundlagt af Atle Vårvik, Johann O. Koss, Dag Otto Lauritzen og Rune Bratseth 22. februar under VM i de Nordiske Skidiscipliner i Trondheim, Norge.

Norske top idrætsudøvere er vigtige MOT ambassadører.

Programmet ‘MOT i udskolingen” bliver lanceret.

De første 30 MOT coaches, som alle er fra politiet, bliver uddannet.

Alle holdene i den norske Tippeliga spiller med MOT logo på deres holdtrøjer.

1998

‘MOT i fritidsarenaen/sport’ bliver lanceret.

MOT rygsækken bliver lanceret.

1999

‘MOT for forældre’ bliver lanceret.

2000

‘MOT for lærere’ bliver lanceret.

2001

'Ung MOTivator’ bliver lanceret.

2002

'MOT i ungdomsuddannelserne’ bliver lanceret.

‘MOT i grundskolerne’ gennemgår en significant ekspansion.

2003

Den første MOT filosofi bog ‘Mod til at leve’ bliver udgivet.

Musikere bliver MOT ambassadører for første gang.

2004

‘Mod til at glæde-dagen’ bliver lanceret.

2005

‘MOT’s drømmefond’ bliver lanceret.

2006

‘MOT i ungdomsuddannelserne’ gennemgår en significant ekspansion.

2007

MOT udvikler en strategi for at styrke den videnskabelige evaluering af programmet. MOT udvikler en strategi for at implementering i skolerne og nærmiljøerne.

2008

MOT SydAfrika bliver stiftet som organisation.

2009

Den norske kronprins’ projekt ‘Global Dignity Day’ bliver en del af MOT.

2010

‘MOT Turnéen’ bliver lanceret og kører de kommende 7 år i Norge.

2011

MOT’s ID centre (MOT camp) bliver etableret.

2012

Dokumentation viser at kun halvt så mange 15-årige bliver mobbet på ugentlig basis i norske MOT skoler sammenlignet med de øvrige skoler på landsplan.

2013

MOT Danmark bliver stiftet som organisation.

2014

MOT programmet 'Skolen som samfundsbygger’ bliver lanceret i Norge.

2015

MOT Thailand bliver stiftet som organisation.

2016

MOT Letland bliver stiftet som organisation.

2017

MOT Løft 2017 bliver lanceret. Den mest gennemgribende opgradering af MOT programmet siden begyndelsen.

2018

Bogen “Liv og ledelse” bliver udgivet. En dokumentar om kilder af inspiration der førte til grundlæggelsen af MOT.

2019

MOT's programmerne 'Skolen som samfundsbygger', 'Indskoling og børnehaven som samfundsbygger' og 'Kommunen som samfundsbygger' bliver lanceret globalt.

MOTs brand profil og koncept bliver færdig-udviklet.

Det verdenskendte rock-band Metallica donerer penge til MOT.

MOT logoet bliver opdateret.

MOT tager de første skridt ind i USA.

130 000 unge tager del i MOT's programmer globalt.

Den originale stiftelse af MOT bliver delt i to separate juridiske enheder: MOT Norge og MOT Foundation.